Wijzigingen Belastingwet BES

News type: 
Chamber news
Featured news: 
No, not a Featured news item
Image news: 

De Kamer van Koophandel Sint Eustatius en Saba wilt u graag informeren over onder andere het gebied van wet– en regelgeving. Er zijn momenteel een aantal wijzigingen wat betreft de Belastingwet BES. Deze wijzigingen worden hieronder besproken en toegelicht.

Loonbelasting

De bedragen die in de belastingwet BES zijn opgenomen voor de algemene belastingvrije som, de kindertoeslag en de ouderentoeslag worden:
- aangepast aan de inflatie (stijging 5.9%)
- aanvullend verhoogd (stijging 5%)

Hieronder volgt een toelichting.

Belastingvrije som:

De algemene belastingvrije som stijgt per 1 oktober 2011 van USD 9.750 naar USD 10.813 op jaarbasis.

De kindertoeslag stijgt bij 1 kind per 1 oktober 2011 van USD 1.250 naar USD 1.386 op jaarbasis.

Kindertoeslag:

De kindertoeslag stijgt bij 1 kind per 1 oktober 2011 van USD 1.250 naar USD 1.386 op jaarbasis.

De kindertoeslag stijgt bij 2 kinderen per 1 oktober 2011 van USD 2.500 naar USD 2.772 op jaarbasis. Vanaf het derde kind geldt geen toeslag meer.

Ouderentoeslag:

De ouderentoeslag stijgt per 1 oktober 2011 van USD 200 naar USD 1.222 op jaarbasis.

Verlaging gebruikelijke loon

Deze aanpassing is met name van toepassing voor ondernemers zonder personeel. Het zogeheten gebruikelijk loon voor 2011 bedroeg oorspronkelijk USD 20.000. Dit wordt verlaagd naar USD 14.000. Een hoger of lager ‘verplicht’ te belasten loon blijft mogelijk, afhankelijk van de individuele omstandigheden van een directeur/grootaandeelhouder.

Tariefsverlaging ABB

De Algemene Bestedingsbelasting (ABB) wordt voor diensten verlaagd met 2%. Dat betekent dat:
- voor Bonaire de ABB wordt verlaagd van 8% naar 6%
- voor Sint Eustatius en Saba de ABB wordt verlaagd van 6% naar 4%.

De verlaging van de ABB heeft alleen betrekking op diensten, zoals Horeca of andere diensten door ondernemers.

Het ABB-tarief voor de invoer van goederen en voor levering door producen-ten blijft gehandhaafd op 6% (Saba en Sint Eustatius) en 8% (Bonaire).

Voor vezekeringen geldt een apart tarief, 9% op Bonaire en 7% op Saba en Sint Eustatius.

Dit wordt verlaagd tot 7% voor Bonaire en 5% voor Saba en Sint Eustatius.

Aftrek in rekening gebrachte ABB

De wijziging betreft een uitbreiding van het begrip producent, waardoor in de bouw bij onderaanneming en bouwen op eigen grond meer mogelijkheden ontstaan om in rekening gebrachte ABB in aftrek te brengen. Hierdoor wordt de cumulatie beperkt.